Rekvizīti un kontaktinformācija

EVTA.LV-LDSA European voice teachers association Latvijas dziedāšanas skolotāju asociācija

Adrese: Stabu iela 77-2, LV-1009, Rīga, Latvija

Reģistrācijas numurs: 40008108376

Bankas rekvizīti

AS "SEB banka",
nosaukums bankā: EVTA.LV-LDSA
konta numurs: LV65UNLA0050009582020
kods: UNLALV2X

Pārskaitījuma informācijā vispārīgos gadījumos, lūdzu, norādīt: "biedra nauda", "iestāšanās maksa" vai "mērķziedojums konferencei"

 

E-pasts: ldsa [at] inbox.lv

Mūsu Facebook lapa

© 2021 EVTA.LV-LDSA