Valde

Šobrīd LDSA valdē darbojas:

Antra Jankava,
valdes priekšsēdētāja

Edgars Skarbulis

Irma Pavāre

Kārlis Saržants

 

Valda Tračuma

Zane Šmite

 

Zigrīda Krīgere

 
© 2021 EVTA.LV-LDSA